Het Fonds voor arbeidsongevallen

Het Fonds voor arbeidsongevallen is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van arbeidsongevallenslachtoffers worden gerespecteerd. De meeste opdrachten van het Fonds hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen in de privésector. Voor de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector zijn de bevoegdheden van het Fonds beperkter.

 

Op deze website leest u onder meer wanneer we spreken van een arbeidsongeval, waarop u recht hebt als slachtoffer of rechthebbende, welke plichten u hebt als werkgever, maar kunt u ook statistieken en studies over arbeidsongevallen raadplegen of informatie over het Fonds zelf vinden. 

 

Werkt u als zelfstandige? Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) helpt u bij uw verplichtingen voor de sociale zekerheid.

 

Ook als u werkt bij de NMBS in vast dienstverband of als militair, geldt er voor u een specifieke arbeidsongevallenregeling waarvoor het Fonds voor arbeidsongevallen niet bevoegd is. U neemt het beste contact op met uw werkgever.

Betalingsdata van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid die worden betaald door het Fonds

 

Vergoeding of rente niet ontvangen?

 

Statistieken (privésector)

Statistieken (publieke sector)

Frequentie- en ernstgraden

Sectorfiches