Statistieken en studies

Algemene inlichtingen

Statistische verslagen

Hier vindt u de statistische jaarverslagen van de voorgaande jaren en de analyses van de becijferde resultaten.

Statistische tabellen

Hier vindt u de tabellen die de arbeidsongevallen op becijferde en gedetailleerde wijze weergeven.

Sectorfiches

Deze pagina bevat fiches die de arbeidsongevallen aangeeft volgens economische activiteitssector.

De sectorfiches leveren kwantitatieve gegevens over het aantal arbeidsongevallen. Ze bevatten de belangrijkste kenmerken van de slachtoffers en de ongevalsomstandigheden.

Deze fiches worden opgesteld per economische activiteitssector volgens de NACEBEL-nomenclatuur. De codes van deze nomenclatuur bestaan uit 2 en 4 elementen. Het gaat om sectoren waar minimum 500 arbeidsongevallen geteld werden in het betreffende jaar.

Studies

Hier vindt u:

- studies over specifieke economische activiteitssectoren;

- sectoroversschrijdende studies in verband met specifieke risico's.

Frequentie- en ernstgraden

De tabellen in deze pagina betreffen de frequentiegraden, de werkelijke ernstgraden en de globale ernstgraden van de ongevallen volgens economische activiteitssector. De activiteitssectoren worden aangeduid met hun NACEBEL-code in 2, 3 en 4 elementen voor de jaartallen 1999 tot en met 2004 en in 2, 3, 4 en 5 elementen voor 2005 tot en met 2007.

Verzwaard risico

 

 

FR | NL
Home | News | Sitemap | Contact | Leden | Zoeken
Link naar de fédérale portaalsite Link naar de sociale zekerheid
Logo van het Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor arbeidsongevallen
Zoek
Print de pagina